RODO

RODO

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony: www.magpol.net.pl jest firma Magpol Sławomir Stój z siedzibą w 26-600 Radom,

ul. Strycharska 2 c, adres poczty elektronicznej: biuro@magpol.net.pl numer tel. 48 331 34 41

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, zmiany, sprostowania, ograniczenia lub ich usunięcia (chyba, że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie określonych danych przez wskazany w nim okres czasu). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia.