POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności:

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników

 

Ochrona prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej oraz Klientów jest dla nas bardzo ważna.

Z tego względu opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia dzięki którym Państwa dane są chronione.

Na bieżąco kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy zgodność z aktualnymi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, szczególnie w zakresie zmian wynikających z wprowadzonego w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony: www.magpol.net.pl jest firma Magpol Sławomir Stój z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Strycharska 2 c, adres poczty elektronicznej: biuro@magpol.net.pl numer tel. 48 331 34 41

 

Jak zbieramy dane:

 

Państwa dane pozyskiwane są w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzu podczas składania zamówienia lub rejestracji w naszym sklepie internetowym,

b) poprzez kontakt e-mail z Klientem

c).zapisu na Newsletter

d).podczas przeglądania naszej strony internetowej - pliki „Cookies”

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach nieodzowne ( realizacja zamówienia, wystawienie faktury).

 

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane:

 

a). Dane dobrowolnie wprowadzone podczas składania zamówienia lub rejestracji w naszym sklepie są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

b). dla celów podatkowych (np. NIP – do wystawienia faktury)

c). do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią

(art. 9 ust. 2 lit.f RODO)

d).dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza

np. w celu dokonania kontaktu informacyjnego (e-mail lub telefonicznie)

e).w celu usprawniania działania sklepu i poprawy jakości obsługi Klienta.

f).marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług.

 

 

Udostępnianie danych osobom trzecim:

 

Nie sprzedajemy Państwa danych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek je przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. podmioty świadczące dla nas usługi kurierskie i pocztowe, firmy obsługujące programy księgowe, banki. Możemy również ujawnić informacje, gdy jest to właściwe w celu zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego i innych osób.

W naszym serwisie mogą wystąpić linki kierujące do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu Administratora, za treść których Administrator -czyli my nie ponosimy odpowiedzialności. Prawo własności do tych serwisów przysługuje innym Administratorom.

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Nie powierzamy żadnych danych osobowych użytkowników naszego serwisu Administratorom serwisów dostępnych na podstawie linków zamieszczonych w naszym serwisie.

 


 

Pliki cookies

 

Pliki „Cookies” (ciasteczka) to małe pliki, które witryna lub dostawca jej usług przesyłają za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dysk twardy komputera lub smartfona umożliwiając systemom witryny lub dostawcy usług rozpoznanie przeglądarki oraz zapis i zapamiętanie pewnych informacji (np. lokalizacji, używanego języka, utrzymanie sesji po zalogowaniu do sklepu).

Pliki cookies nie przenoszą do urządzeń Klientów wirusów, ani innego złośliwego lub niechcianego oprogramowania. Nie pobierają żadnych poufnych informacji, ani danych osobowych z Państwa urządzenia. Pomagają nam one gromadzić informacje o ruchu na stronie internetowej, zrozumieć preferencje użytkownika i ulepszać nasze usługi.

 

Mogą Państwo samodzielnie zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej tak, by Państwa urządzenie za każdym razem ostrzegało, gdy zostanie wysłany plik cookie lub całkowicie je wyłączyć. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeśli wyłączą Państwo pliki cookies, niektóre funkcje witryny/sklepu mogą zostać wyłączone.

W myśl art. 173 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne brak zmiany ustawień Cookies przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie przez stronę z plików cookies.

 

 

Informacja o możliwości zmiany lub usunięcia danych użytkownika.

 

Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, zmiany, sprostowania, ograniczenia lub ich usunięcia.

Nie dotyczy to jednak danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązków ustawowych, np.

realizację złożonego zamówienia lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@magpol.net.pl

Mogą Państwo również skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego i postanowieniami polityki prywatności, jak również wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z regulaminem sklepu oraz jego polityką prywatności.

 

Okres przechowywania danych

 

 

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W celach na jakie Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na stronie.

 

Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.